Wire og wireklemmer

Kauser, svivler og strekkfisk

Blokker og hemper

Karabinkroker

Bolter og ringer

Håndtak og håndrekker

Puller og halegatt

Badetrapp

Båtsøm og spiker

Kjøl og Baug